Bệnh tiểu són

phân loại són tiểu 2

Bạn thuộc loại són tiểu nào?

Ước tính tại Việt Nam có khoảng 15 triệu người mắc chứng són tiểu. Tuy nhiên, có phải triệu chứng của người nào cũng giống nhau? Và triệu chứng của…